Produkční soustružení

Produkční soustružení

GibbsCAM Produkční soustružení podporuje kompletní 2-osé obrábění drátěného modelu s úplnými funkcemi pro konturování, automatické hrubování, zapichovací hrubování, soustružení závitů, hrubování posunutím tvarů, vrtání, závitování a vyvrtávání. Pokročilé funkce, jako je sledování aktuálního stavu zbývajícího materiálu činí programování soustruhů nejen snadné, ale také velmi výkonné. GibbsCAM Produkční soustružení nabízí snadno použitelné a výkonné funkce pro programování vašich soustružnických center.

Kompletní 2-osé programování

GibbsCAM Produkční soustružení nabízí plnou škálu funkcí pro definování procesů a efektivní obrábění 2-osých součástí z geometrie drátěných modelů.

Grafická definice nástroje

Grafická definice nástroje zobrazí uživateli důležité rozměry a umožňuje snadné a bezchybné vytváření nástrojů. Systém podporuje rozsáhlou škálu předdefinovaných typů nástrojů a také uživatelem definované tvary.

Ovládání výchozího/ koncového bodu

S GibbsCAM Produkčním soustružením máte plnou kontrolu nad dráhou nástroje, bodem kde začít obrábět a bodem, kde obrábění skončit. Pokud nástroj začíná mimo profil, je automaticky vygenerován najížděcí pohyb.

Pokročilé hrubovací rutiny

GibbsCAM Produkční soustružení nabízí kompletní škálu hrubovacích rutin včetně soustružnických hrubovacích cyklů pro zapichovací, hrubování a hrubování posunutím tvaru s konstantní dráhou a konstantním krokem.

Sledování materiálu

Soustružení obsahuje sledování zbývajícího polotovaru, což umožňuje provádění automatické kalkulace nájezdu/výjezdu a pohybů dráhy nástroje, zkrácení programovacích časů a eliminaci obrábění vzduchu. Znalost o zbývajícím materiálu polotovaru také systému umožňuje automaticky definovat rychloposuvy mimo materiál.

Řízení najíždění nástroje

S GibbsCAM Produkčním soustružením můžete definovat dráhy nástroje tak, že nástroj obrábí směrem vpřed i vzad nebo pouze jedním směrem. Lze i automaticky vypočítat optimální dráhu nástroje tak, že nástroj vždy obrábí s optimálním řezným úhlem destičky.

Podpora pevných cyklů

GibbsCAM Produkční soustružení podporuje širokou škálu pevných cyklů, jako jsou hrubovací a dokončovací cykly soustružení čela, vnější i vnitřní soustružení, práce s polotovarem, ale i většinu vrtacích cyklů.

Závitování

GibbsCAM Produkční soustružení obsahuje zabudovanou knihovnu všech často požívaných tvarů závitů a lze je tak snadno a přesně programovat.