Import těles

Import těles

GibbsCAM Import těles nabízí základní podporu obrábění modelů těles. Modely těles lze načítat, zobrazovat a manipulovat s nimi. Geometrii lze označit a vytáhnout pro obrábění. Prostřednictvím této volby můžete importovat model tělesa, zobrazit ho, vytáhnout geometrii z vybraných hran a tu lze pak obrábět. Tento modul je ideální pro uživatele, kteří obráběli geometrii drátěných modelů a kteří chtějí své schopnosti rozšířit o základní obrábění těles.

Základní podpora těles

Modely těles jsou v obrábění čím dál častější typ zdrojových dat. Modely těles nabízí přesnější geometrii než ostatní formáty a tak se snižuje chybovost. GibbsCAM Import těles je základní technologie na níž je postavená škála funkcí pro práci s tělesy v GibbsCAM. Pokud jste připraveni přejít k tělesům, Import těles přináší základní podporu obrábění modelů těles v snadno použitelném prostředí. Přechod k tělesům nikdy nebyl snažší.

Nativní podpora Parasolid

Modely těles jsou k dispozici v řadě různých formátů podle průmyslových norem jako je STEP až po jednotlivé CAD formáty a základní jádrové formáty. Podpora souborů Parasolid, základního jádrového formátu, často používaného v řadě populárních CAD systémů, jako je Solid Edge a Solidworks, je obsažena v modulu GibbsCAM Import těles. Sdílení společného konstrukčního jádra zajišťuje, že CAD modely ve formátu Parasolid lze přímo načítat do GibbCAM, zobrazovat a manipulovat s nimi. Postavte svou technologii pro práci s tělesy na solidním základě.

Zobrazování těles

Modely těles poskytují úplnější znázornění než drátěné modely nebo plošné modely, které umožňují jejich přesnější vykreslení. GibbsCAM Import těles nabízí různé zobrazovací režimy pro zobrazení těles, které vám umožní vybrat si ten, který je nejlepší pro to, co právě děláte. Inovativní virtuální trackball v GibbCAM vám umožňuje dynamicky orientovat svůj pohled a přitom poskytuje rychlý přístup k standardním pohledům. Získejte nejlepší pohled na to, co děláte.

Vytažení geometrie z těles

Modely těles obsahují geometrii drátěného modelu i ploch a poskytují vám tak nejúplnější geometrická data. A modely těles zajišťují přesnou geometrii hran mezi povrchy. S GibbsCAM Import těles můžete vytahovat drátěnou geometrii modelu těles, která odpovídá hranám součásti a lze ji přímo obrábět. Nebo, pokud je to nutné, můžete upravit vytaženou geometrii před jejím obráběním. Využijte přesností modelů těles.

Řezy těles

Modely těles obsahují geometrii drátěného modelu i ploch a poskytují vám tak nejúplnější geometrická data. Ovšem i tak někdy tam, kde chcete obrábět není geometrie definována stávající hranou. GibbsCAM Import těles vám umožňuje generovat geometrii drátěného modelu říznutím tělesa rovinou. Výsledná geometrie může být pak obráběna nebo s ní jinak manipulováno. Využijte funkce pro práci s tělesy.

Základy funkcí pro práci s tělesy

Tělesa přichází s celou novou škálou funkcí od výměny dat přes vizualizaci k obrábění a ověření. S GibbsCAM Importem těles máte možnost plynule doplňovat další funkce, které dále rozšiřují vaši technologii založenou na tělesech. Načítejte CAD data v ostatních formátech, jako je tento ACIS soubor nebo CATIA V4 nebo V5, Pro/ENGINEER a STEP AP203 nebo AP214. Při ochraně své investice postupujte svým vlastním tempem.