Moduly GibbsCAM

Moduly GibbsCAM

Značně jednoduchý. Přirozeně výkonný.

GibbsCAM je navržen tak, aby složité zjednodušil. Má bezrežimové, grafické rozhraní, které uživateli umožňuje kdykoliv použít jakoukoliv funkci bez procházení zdánlivě nekonečnou hierarchií nabídek. Uživatelé mohou rychle přecházet od ověřování dráhy nástroje na konstrukci součásti nebo definici nástroje a zpět. Ikony, které reflektují dílenské postupy, umožňují snadnou identifikaci a navigaci mezi operacemi. Tento přístup umožňuje novému uživateli rychlé a snadné naučení a zkušenému uživateli dosahovat vysoké efektivity.

Frézovací a soustružnické moduly

 
Production Milling

Produkční frézování

Základní modul frézovací produktové řady GibbsCAM, Produkční frézování, podporuje 2-až 3-osé obrábění geometrie drátěného modelu s plnou podporou čelního frézování, konturování, kapsování s neomezeným počtem ostrůvků, závitování, vyvrtávání a vrtání s řadou vrtacích cyklů. Další informace »

GibbsCAM Production Turning

Produkční soustružení

Základní modul soustružnické produktové řady GibbsCAM, Produkční soustružení podporuje 2-osé soustružení geometrie drátěného modelu s plnou podporou konturování, automatického hrubování, zapichovacího hrubování, vrtání, řezání závitů a závitování. V kombinaci s Produkčním frézováním jsou podporovány poháněné nástroje. Další informace »

Advanced CS (Coordinate Systems)

Souřadnicové systémy

Rozšiřující modul k Produkčnímu frézování nebo soustružení, Souřadnicové systémy – podporuje definici místních souřadnicových systémů v jakékoliv orientaci/umístění jako doplněk standardních primárních souřadnicových systémů.

 

Moduly pro práci s tělesy

 
Solids Import

Import těles

Základní modul s funkcemi pro obrábění v GibbsCAM s využitím modelů těles, Import těles podporuje importování a orientování modelů těles. Geometrie drátěného modelu je pak extrahována a obráběna prostřednictvím Produkčního frézování nebo soustružení. Tělesa lze „řezat“ a vytahovat z nich geometrii pro obrábění. Další informace »

2.5D Solids

2,5D tělesa

Modul střední úrovně pro obrábění v GibbsCAM s využitím modelů těles, 2.5D Tělesa podporují přímé obrábění 2.5D těles. K dispozici jsou také základní funkce pro modelování těles, úpravy stávajících těles nebo úpravy plošných modelů do těles. Další informace »

SolidSurfacer

SolidSurfacer

Obsahuje nejkomplexnější funkce pro obrábění v GibbsCAM s využitím modelů těles, SolidSurfacer® obsahuje pokročilé funkce pro modelování ploch/těles a 3-osé obrábění více povrchů a těles. SolidSurfacer je ideální pro dutiny forem, jádra, zápustky, komponenty pro letecký, medicínský a automobilový průmysl. Další informace »

 

Moduly pro víceosé frézování

 
GibbsCAM Production Turning

Polární a cylindrické frézování

Polární a cylindrické frézování rozšiřuje standardní funkce 3osého frézování, řídí jednu rotační a dvě lineární osy a tím dosahuje 3osé dráhy nástroje. Je určeno pro použití na strojích s otočnou osou pro aplikaci obalové geometrie, cylindické a polární rotační frézování a kopírování otočením. S tímto modulem lze všechny 2D frézování procesy – konturování, kapsování, vrtání, atd. – použít na válec. Nástroj je umístěn v ose otáčení - v důsledku toho nejsou nelze řídit úhly stěn nebo záběr nástroje. Další informace »

Radial Milling

Radiální frézování

Radiální frézování řídí jednu otočnou a tři lineární osy a tím je dosaženo 4osé dráhy nástroje. Umožňuje hrubovací a dokončovací frézovací proces pro mimoosé rotační obrábění v “ose Y” a umožňuje ovládání úhlů stěn a záběru nástroje.  Další informace »

5-Axis

5-os plynule

Modul GibbsCAM 5-os plynule podporuje souběžné 4- a 5-osé obrábění různými typy nástrojů. V kombinaci s GibbsCAM MTM dále podporuje sofistikované multifunkční stroje s poháněnými nástroji na polohovatelných hlavách.
Další informace »

5-Axis Porting

5osé obrábění otvorů (portů)

5osé obrábění otvorů (portů) je doplněk 5osého frézování GibbsCAM, optimalizovaný pro zjednodušení obrábění otvorů, rozdělovačů, skříní škrticích kapek a dalších válcovitých otvorů, které mezi jedním a druhým koncem mění svůj tvar a zakřivení. Specializované rozhraní používá pouze nastavení nutná pro operace při obrábění otvorů a programování je tak mnohem snazší a rychlejší. Další informace »

5-Axis MultiBlade

Modul MultiBlade v 5 os plynule 

Modul MultiBlade v 5 os plynule je doplněk 5osého frézování v GibbsCAM, optimalizovaný pro programování obráběcích center a multifunkčních strojů (MTM) pro výrobu součástí turbín. Zjednodušuje obrábění kotoučů s lopatkami, oběžných kol a podobných součástí s lopatkami. Specializované a zjednodušené rozhraní umožňuje snadnou volbu geometrie bez nutnosti připravovat model. Další informace »

 

Další moduly

 
MTM (Multi-Task Machining)

Multifunkční obrábění (MTM)

Se svým intuitivním grafickým rozhraním, Multifunkční obrábění (MTM) podporuje vytváření optimalizovaných programů pro komplexní multifunkční obrábění stroje s více nástrojovými hlavami, více vřeteny a se všemi funkcemi, které využívají jejich možnosti. Personifikované postprocesory zajišťují bezchybný výstupní G-kód. Další informace »

TMS (Tombstone Management System)

Systém polohování otočných stolů (TMS)

S využitím základních funkcí Produkčního frézování, modul Systém polohování otočných stolů (TMS) poskytuje prostředí navržené speciálně pro programování více součástí upevněných na otočných stolech. Jakmile jsou součásti upnuty na otočném stole, ofsety a otočení příslušného programu jsou generovány automaticky. Další informace »

Machine Simulation

Simulace obráběcích strojů

Rozšíření integrované simulace procesů obrábění v GibbsCAM nabízí funkce vizualizace/verifikace pro které Simulace obráběcích strojů využívá animované modely obráběcích strojů pro odhalení všech chyb v programu před tím, než způsobí drahé chyby na dílně.

Wire-EDM

Drátořez EDM

Programování 2 až 4-osých drátořezných EDM strojů podporuje modul Drátořez EDM. Optimalizace programu a výkonnost stroje je dosažena použitím pokročilých technologii, jako je nastavení EPAK a obráběcích strategií. Další informace »

VoluMill™ for GibbsCAM

VoluMill™ pro GibbsCAM

Modul VoluMill v GibbsCAM nabízí vylepšené řešení pro frézování používající metody obrábění, které maximalizují rychlost odebírání materiálu sestavováním takových drah nástrojů, které optimální řídí řezné faktory nástroje. Další informace »

Najděte prodejce nebo nás kontaktujte »